Vorige projecten

terug naar overzicht

Stichting 'Move Your World'

Move Your World organiseert projecten voor jongeren in Nederland. Op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling. Projecten die de realiteit van krottenwijken en aids laten zien. Maar ook de creativiteit en mogelijkheden in ontwikkelingslanden. Move Your World bestaat uit drie onderdelen: MYW Events, MYW Business en MYW Network.
MAKE A DIFFERENCE, MOVE YOUR WORLD

Projecten