Vorige projecten

terug naar overzicht

WSPA, Kesi

WSPA heeft als missie om een wereldwijde beweging voor dierenwelzijn te realiseren.

WSPA is erkend door de Verenigde Naties en streeft naar de verbetering van dierenwelzijn wereldwijd. Als de grootste internationale federatie van dierenbeschermingsorganisaties, ontwikkelt WSPA campagnes en projecten in samenwerking met meer dan 853 lidorganisaties in 150 landen.
Middels campagnes, educatie, training en reddingsoperaties tracht WSPA te bewerkstelligen dat de grondbeginselen van dierenwelzijn universeel geaccepteerd en gerespecteerd worden en de dieren beschermd worden door effectief uitgevoerde wetgeving.

Eind mei 2007 begon de WSPA campagne om het grootste orang-oetan opvangcentrum op Borneo, Nyaru Menteng, te redden van sluiting. Gekleed in het speciaal ontworpen Kesi-shirt klommen BN-ers Milika Peterzon, Jurgen Smit, Sander de Heer, Katarina Justic, Jetske van den Elsen en Marcel van der Steen, vanmiddag als echte orang oetans in de boom om de campagne in te luiden.
Andere BN-ers die zich deze weken laten fotograferen in het Kesi-shirt zijn onder meer Giel Beelen, Lieke van Lexmond, Karen van Holst Pellekaan en Judith Osborn.

Projecten